Ieroare: select titlu from ofertecaz where ido='324'