Ieroare: select titlu from ofertecaz where ido='449'