Ieroare: select titlu from ofertecaz where ido='473'